Adatkezelési tájékoztató

DS Smith Packaging Hungary Kft. Adatkezelési tájékoztató

(üzleti találkozó szervezésével és részvétellel kapcsolatban végzett adatkezelésről)

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban tájékoztató) célja, hogy a DS Smith Packaging Hungary Kft. (a továbbiakban: adatkezelő) által végzett adatkezelésre, pontosabban a 2019. május 23-án megtartandó vevőtalálkozó szervezésével kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa a személyes adat jogosultját.

Az adatkezelő

Neve: DS Smith Packaging Hungary Kft.

Elérhetősége: 1031 Budapest, Záhony u. 7.

Cégjegyzékszáma: 01-09-868330

Az Adatkezelő az adatok feldolgozásával az alábbi vállalkozót bízta meg (Adatfeldolgozó):

Neve: Sublight Kft

Székhelye: 3529 Miskolc, Torontáli u. 63.

Levelezési címe: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15.

Adószáma: 24351348-2-05

Cégjegyzékszáma: 05-09-025716

Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy az általa 2019. május 23-án szervezendő vevőtalálkozóval kapcsolatos tájékoztatást az Adatkezelő az esemény előtt, alatt és azt követően csak akkor tudja nyújtani, amennyiben a résztvevő, aki a személyes adat jogosultja, hozzájárul személyes adatainak az Adatkezelő általi megismeréséhez és kezeléséhez, valamint azok harmadik fél általi feldolgozásához.

Az Adatkezelő hatályos Adatkezelési szabályzatát honlapján elektronikus formában közzéteszi (https://www.dssmith.com/tools/website-privacy-and-cookies-policy)).

Az Adatkezelő által az érintett vonatkozásában végzett adatkezelés

  • célja: az Adatkezelő által a 2019. május 16-án megtartandó vevőtalálkozóval kapcsolatos tájékoztatás az esemény előtt, alatt és azt követően;
  • jogalapja: a személyes adat jogosultjának hozzájárulása;
  • terjedelme: résztvevő neve, munkáltatójának/képviseleti cégének neve, e-mail és telefonos elérhetőség.

Hozzájáruló nyilatkozat

A regisztráció során adataim megadásával hozzájárulok, hogy a DS Smith Packaging Hungary Kft mint adatkezelő, valamint a Sublight Kft. mint adatfeldolgozó a 2019. május 23-i vevőtalálkozó kapcsán megadott személyes adataimat megismerje és kezelje az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) valamint a 2011. évi CXII. törvény alapján.

Tudomásul veszem, hogy a vevőtalálkozón fotó- és videófelvételek is készülhetnek. A jelen nyilatkozattal a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”) 2:48. § (1) alapján hozzájárulok, hogy a DS Smith Packaging Hungary Kft., illetve a DS Smith Packaging Hungary Kft. által megbízott személy a vevőtalálkozón rólam fénykép és hangfelvételt, illetve filmfelvételt készítsen.

A jelen nyilatkozat alapján hozzájárulok hogy a rólam készített fénykép-, illetve filmfelvételt további feltétel és korlátozás, illetve külön nyilatkozat nélkül üzleti, promóciós célokra, akár belföldön, akár külföldön ellenérték fizetése nélkül felhasználhatja, nyilvánosan közzéteheti, a felvételt átdolgozhatja, illetve szerzői jog által védett alkotáshoz felhasználhatja, harmadik fél részére szerződés alapján átadhatja, illetve a felvétel felhasználásával kapcsolatban harmadik személy részére felhasználási jogot biztosíthat.

A fenti felhasználási jog a jelen nyilatkozattól számított … évig érvényes. A jelen nyilatkozat által adott hozzájárulás kiterjed különösen a reklámcélú, promóciós felhasználásra, rendezvényeken, illetve belső eseményeken való nyilvános és zártkörű közzétételre, internetes csatornákon, közösségi oldalon való felhasználásra, sajtótermékekben és médiában való közzétételre és felhasználásra. A fenti hozzájárulás kiterjed a felvétel formátumának módosítására és az átdolgozással kapcsolatban keletkezett mű felhasználására is. A kép- és hangfelvétel adatfeldolgozók részére továbbításra kerülhet.

Kijelentem, hogy a DS Smith Packaging Hungary Kft. adatvédelmi tájékoztatóját megismertem és megértettem. Tudomásul veszem az adatkezelés tényét, célját és az adatkezelési tájékoztatóban foglalt egyéb feltételeket.

Jelen nyilatkozattal tett hozzájárulásom önkéntes, konkrét, valamint megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű kinyilvánítása annak, hogy az adatkezeléshez a hozzájárulást megadom.

Tudomásul veszem, hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.